OM-D E-M1 MKII M.7-14 2.8, F 8.0, iso 200, 7 mm, 13 sekunder, Hig Res Shot, 80 megapixel raw.

High Res Shot

For enda høyere oppløsning finnes funksjonen High Res Shot. En fiffig løsning fra Olympus der sensoren flyttes åtte ganger for å generere ett  bilde med oppløsning som tilsvarer 80 megapiksler i raw. Olympus bruker sin 5-aksers bildestabilisator for å få dette til. Her er det en del momenter å passe på for å få best utbytte av funksjonen.

  • Det er to veier til Hig Res, en via knappen fremme på hjulet du finner oppe på venstre side. Hold knappen inne og roter med rattet på høyre side og du finner Hig Res. Den andre veien er via supermenyen, her finner du den under fokuspunktvalget.
  • OBS! OBS! For å få rawfil opptak i beste kvalitet må du fortelle kamera at du ønsker raw+jpg. Hvis ikke ender du kanskje opp med kun en liten 25 mb jpg fil. Etter at du har valgt High res går du inn på supermenyen, rett under Hig Res ser du kortene som er i kamera. Gå dit og endre innstillingene til 25M F + raw.
  • Når dette er gjort er det bare en innstilling som gjenstår, klikk på meny og gå til Shooting meny 2 velg High Res Shot klikk ok. Velg så to sekunders forsinkelse på utløseren, dette sikrer et stødig oppptak uten forsinkelser.
  • Stativ er nødvendig for opptak i Hig Res, jeg har klart å ta bilder med Hig Res støttet på ett gjerde, men stativ anbefales! Når du laster inn filene i Lightroom er det en fil som Lightroom ikke vil ta inn, dette er en fil som av en eller annen grunn blir lagret på kortet av Olympus, den kan man bare overse og formatere kortet.