Mantjern i Nordmarka

Det er to Mantjern i Nordmarka, det mest kjente ligger i Nordmarka nord, sør for Daltjuven. Et mindre kjent sted er Mantjern sørøst for Glotjernskollen. Felles for disse to vannene er tjernets krokete form, begge har en liten halvøy eller landtunge. På kartet kan det nesten se ut som et mannlig kjønnsorgan, men det [...]